پروژه های انجام شده

طراحی و ساخت انواع تجهیزات پالایشگاه
طراحی و ساخت تجهیزات پالایشگاه
شامل انواع مبدل های حرارتی، برج تقطیر، ریبویلر و مخزن ذخیره
قبل
بعدی
طراحی و ساخت SAND FILTER
نقشه صنعتی SAND FILTER
طراحی و تولید sand filter به درخواست مشتریان عالی رتبه فن آور
جوشکاری و اجرای کار در محل
قبل
بعدی
3- صنایع پتروشیمی و پالایشگاهی
4- دیگر صنایع